INFÖR SLAKT

Vi varken transporterar eller slaktar sjuka, skadade eller högdräktiga djur. Höglakterande kor ska vara mjölkade innan transport.

​​​​​​​

FÖRORENADE DJUR OCH SLAKTHYGIEN


Det är du som djurägare som är ansvarig för att djuren är rena och märkta när de skickas till slakt.
Vi kräver att djuren ej är gödselförorenade för att inte försämra kvalitén på vår arbetsgång men framför allt för att köttet ska kunna användas som livsmedel.
Vi följer branschens riktlinjer för kategorisering och avdrag för förorenade djur.
Bedömning av gödselförorenade slaktdjur för djurägare