ÄLGSLAKT

Alla jägare kan få hjälp med sitt djur efter jakten. Efter jakt kontaktar jaktlaget slakteriet. Älgen fraktas till oss. Djuret besiktas, finstyckas sedan maler vi färs och allt kött märks. Sedan fördelar vi upp köttet till jaktlaget.

​För att underlätta omhändertagandet av viltet meddela oss era planerade jaktdagar.

Slutsumman fakturas till jaktlaget.