VILTSLAKT

Lämna in vilt direkt efter jakt. ​För att underlätta omhändertagandet av viltet meddela oss era planerade jaktdagar. Vi slaktar och styckar för återtag.